Талаптары:
 • Жоғары кәсіби (экономикалық және/немесе заңгерлік) білім;
 • Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды жүзеге асыруды, шарттар жасасуды, есепке алуды және құжаттаманы жүргізуді регламенттейтін азаматтық, әкімшілік және қаржылық құқық саласындағы Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерін білу;
 • Бейрезиденттермен құқықтық қатынастар бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормаларын білу;
 • Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу тәртібін білу;
 • Заңды тұлғалардың ішкі құжаттарын жасау және бекіту тәртібін білу;
 • Сатып алу туралы шарттарды жасау, ресімдеу және тіркеу тәртібін білу;
 • Құжаттарды жүйелеу, есепке алу, жүргізу тәртібін білу;
 • Сатып алу жоспарын құра білу;
 • Goszakup.gov.kz, eep.mitvork.kz сатып алу веб-порталдарында жұмыс істей білу;
 • Біліктілікті арттыру сертификаттарының болуы құпталады.
Бос жұмыс орны:

Сатып алу жөніндегі менеджер


Қажетті жұмыс тәжірибесі:

4 жыл
Жұмыспен қамту түрі:

Толық күн
Міндеттері:
 • Ағымдағы немесе келесі қаржы жылына сатып алу жоспарын жасау;
 • Сатып алу жоспарына өзгерістер енгізу ;
 • Қордың тауар, жұмыс және қызметтерді сатып алу ережелерінде қарастырылған тәсілдермен сатып алуды жүзеге асыру;
 • Тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді жеткізушілердің келісімшарттарына құқықтық сараптама жүргізу;
 • Сатып алу бойынша құжаттамаларды әзірлеу мен келісуді жүзеге асыру: бұйрықтар, шақырулар, хаттамалар, шарттар (қажет болған жағдайда) және т. б.;
 • Құжаттаманы жүргізу және жүйелі есепке алу және сақтау;
 • Сатып алу шарттарының тізілімін жүргізу;
 • Сатып алу жоспарының орындалуына мониторинг жүргізу;
 • Өткізілетін сатып алулар бойынша ақпараттың интернет-ресурстарда орналастырылуын бақылау;
 • Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу.

  Отправить резюме